Napište nám!

Pole označená * musí být vyplněna.

Tiráž

Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband – e.V.
Andreas Miksch, Federální jednatel
Hochstraße 8
81669 München

Telefon: 089 48 00 03 70
Telefax: 089 48 00 03 44
E-Mail: info@sudeten.de
Website: www.sudeten.de

Federální jednatel:
Andreas Miksch

Oprávnění zástupci:

  • Dr. h.c. Bernd Posselt, MdEP a.D. (federální předseda)
  • Steffen Hörtler (zástupce federálního předsedy)
  • Klaus Hoffmann (zástupce federálního předsedy)
  • Heike Maas (zástupkyně federálního předsedy)
  • Toni Dutz (federální pokladník)

Zápis do rejstříku sdružení
Amtsgericht München: VR 5524

Tento projekt byl financován

Bavorské státní ministerstvo pro rodinu, práci a sociální věci
www.stmas.bayern.de

Dům německého východu
www.hdo.bayern.de

Bavorská okresní konference
www.bay-bezirke.de

Sudetoněmecká nadace
www.sudetendeutsche-stiftung.de

Programování a technická realizace

newCOMer GmbH
Schmidstraße 32-34, 94234 Viechtach
Tel. 09942 / 902073, Fax 09942 / 902075
info@newcomer.de
www.newcomer.de

Vyloučení odpovědnosti

Vydavatel této domovské stránky nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Vydavatel si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování. Nároky ze záruky vůči vlastníkovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím nesprávných a neúplných informací jsou vyloučeny.

Některé odkazy na této domovské stránce vedou na externí webové stránky. Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na design a obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek a neuznávame je. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na našich stránkách. Na design a obsah těchto stránek nemáme žádný vliv. Obsah těchto stránek neuznáváme. Za obsah a škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití informací prezentovaných prostřednictvím odkazů odpovídají pouze poskytovatelé těchto stránek, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů pouze odkazuje. Toto omezení se vztahuje i na vstupy třetích stran do všech interaktivních prvků těchto webových stránek. Za obsah externích stránek odpovídá výhradně jejich autor.

Odkazy a informace na této domovské stránce slouží pouze k výměně informací a nezakládají žádné obchodní ani profesní vztahy. Nemají být chápány jako právní nebo daňové poradenství, nýbrž slouží čistě k informativním účelům. Před jakýmkoli podnikatelským rozhodnutím se obraťte na svého daňového poradce nebo právníka.

Autorská práva

Práva k obsahu těchto webových stránek náleží vydavateli i provozovateli. Následné použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, a to jakéhokoli druhu anebo ve výňatcích, vyžaduje písemný souhlas vydavatele. Veškerá práva k designu a technologii těchto webových stránek má provozovatel. Následné použití, a to jakéhokoli druhu a také ve výňatcích, je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Porušení bude stíháno podle občanského a trestního práva.

Vydavatel se snaží dodržovat autorská práva k použité grafice, použitým zvukům a textům, ve všech publikacích, snaží se používat grafiku, zvuky a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvuky a texty bez licence. Pokud by se přesto na příslušných stránkách vyskytovala neoznačená grafika, zvuk nebo text, které jsou chráněny autorskými právy třetích stran, pak vydavatel nemohl autorská práva určit. V případě takového neúmyslného porušení autorských práv vydavatel po upozornění odstraní příslušný předmět ze své publikace nebo jej označí příslušnými autorskými právy.

Autorská práva k publikovaným objektům, které vytvořil sám vlastník, zůstávají výhradně vlastníkovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvuků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je povoleno pouze s výslovným souhlasem vlastníka. Porušení předpisů bude stíháno podle občanského a trestního práva.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nejsou v souladu s právní situací nebo jí odpovídají jen částečně, zůstávají ostatní části dokumentu ohledně svého obsahu a své platnosti touto skutečností nedotčeny.

Důležité informace o e-mailech

Tento komunikační prostředek (e-mail) je k dispozici výhradně pro administrativní záležitosti. Upozorňujeme, že tímto komunikačním prostředkem nelze podávat procesní návrhy nebo podání s právními účinky. Pokud vaše zpráva obsahuje odpovídající podání, je bezpodmínečně nutné opakovat přenos faxem nebo poštou. Vzhledem k tomu, že v současné době není z interních administrativních důvodů možné odpovídat elektronicky na všechny případy obdržené e-mailem, žádáme uživatele e-mailového přístupu, aby kromě své e-mailové adresy uvedli i svou poštovní adresu.

Možnosti kontaktu
Možnosti kontaktu

Sudetendeutsche Landsmannschaft –
Bundesverband – e.V.

Adresa:
Hochstraße 8
81669 München
Telefon:
+49 (0) 89 48 00 03 - 70
+49 (0) 89 48 00 03 - 54 (Tisk)
E-mail:
Social:

Napište nám!

Pole označená * musí být vyplněna.